Skip to main content

Політика конфіденційності

www.mozarella.com.ua – Політика конфіденційності

Додаток здійснює збір певних персональних даних Користувачів. Цей документ можна надрукувати для довідки за допомогою команди Print у налаштуваннях будь-якого браузера.

Персональні дані збираються в наступних цілях та за допомогою наступних сервісів:

 • Аналітика

  Google Analytics з анонімним IP
  Персональні дані: Дані щодо використання мережевих ресурсів; Файли «cookie»

 • Встановлення контакту з Користувачем

  Форма зворотного зв'язку
  Персональні дані: адреса електронної пошти; телефон; ім'я; найменування компанії; країна; прізвище

 

Категорії зібраних даних

Категорії Персональних даних, збір яких здійснює Додаток (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie»; Дані про використання мережевих ресурсів; ім'я; прізвище; Найменування компанії; телефон; країна; адреса електронної пошти.

Повні відомості про кожну категорію зібраних Персональних даних наводяться у відповідних розділах цієї політики приватності або у спеціальних пояснювальних текстах, які виводяться на екран перед збиранням Даних.

Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно, або, у разі Даних про використання, їх збір може автоматично здійснювати Додаток під час його використання.

Якщо не вказано інше, всі дані, які запитує додаток, є обов'язковими. У разі ненадання зазначених даних Додаток може виявитися не в змозі надавати свої послуги. У тих випадках, коли Додаток прямо вказує на необов'язковість подання певних Даних, Користувачі мають право не повідомляти відповідні Дані без будь-яких наслідків у частині щодо доступності або функціонування Сервісу.

Користувачам, не впевненим у тому, які персональні дані є обов'язковими, рекомендується зв'язатися з Власником. Додаток або власники сторонніх сервісів, які задіяно Додаток, використовують Файли «Cookie» (або інші засоби відстеження) виключно з метою надання Сервісу, потрібного Користувачеві, а також будь-яких інших цілей, зазначених у цьому документі, та у Правилах щодо використання Файлів «Cookie " (якщо такі є).

Користувачі несуть відповідальність за будь-які Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, отримані, опубліковані або надіслані через цей Додаток, і підтверджують, що вони отримали згоду відповідної третьої особи на надання Даних Власнику.

 

Метод та місце обробки даних

Методи обробки

Власник вживає адекватних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому доступу до Даних, їх розголошення, зміни або несанкціонованого знищення.

Обробка даних здійснюється з використанням комп'ютерів та (або) засобів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) відповідно до організаційних процедур та методів, суворо пов'язаних із зазначеними цілями. У деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Власника, певним категоріям відповідальних осіб, які беруть участь у роботі цього Додатка (адміністрація, відділ продажу, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (наприклад, сторонні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв'язку), яким Власник доручає, у разі потреби, виконувати функції Оброблювача даних. Перелік зазначених осіб і сторін, що оновлюється, можна в будь-який час запросити у Власника.

Правова основа обробки

Власник може обробляти Персональні дані, що стосуються Користувачів, якщо застосуємо один із нижченаведених критеріїв:

 • Користувачі дали свою згоду на використання даних для однієї або кількох конкретних цілей. Примітка: згідно із законодавством деяких юрисдикцій Власнику може бути дозволено обробляти Персональні дані доти, доки Користувач не заперечить проти цього («відмова»), без необхідності покладатися на згоду або іншу правову підставу з числа наведених нижче. Водночас вищезазначене не застосовується, коли обробка персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних;
 • надання Даних необхідне для виконання угоди з Користувачем та (або) будь-яких зобов'язань, що передують укладенню договору;
 • обробка необхідна для виконання встановленого законом обов'язку, який покладено на Власника;
 • обробка пов'язана з тим чи іншим завданням, яке здійснюється у суспільних інтересах або під час здійснення офіційних повноважень, покладених на Власника;
 • обробка необхідна для забезпечення законних інтересів Власника або третьої сторони.

У будь-якому випадку Власник охоче допоможе прояснити конкретну правову основу, яка застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних вимогою, передбаченою законом чи договором, чи вимогою, необхідною для укладання договору.

Місце

Дані обробляються в операційних офісах Власника та в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що займаються їхньою обробкою. Залежно від місцезнаходження Користувача, передача даних може передбачати передачу Даних Користувача в ту чи іншу країну за межами його власної країни. За більш детальною інформацією про місце обробки таких переданих даних Користувачі можуть звернутися до розділу, що містить докладні відомості про обробку персональних даних.

Користувачі також мають право ознайомитися з правовою підставою передачі Даних до тієї чи іншої країни, що не входить до Європейського Союзу, або до будь-якої міжнародної організації, що регулюється публічним міжнародним правом або створена двома або більше країнами, такою як ООН, а також із заходами безпеки, що вживаються Власником для захисту їх даних.

Якщо така передача здійснюється, Користувачі можуть одержати додаткову інформацію, ознайомившись із відповідними розділами цього документа, або запросити її у Власника, скориставшись інформацією, поданою у розділі з контактною інформацією.

Термін зберігання

Персональні дані повинні оброблятися і зберігатися, поки вони потрібні для тих цілей, для яких вони були зібрані. Таким чином:

 • Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних з виконанням договору між Власником та Користувачем, зберігаються доти, доки такий договір не буде виконаний у повному обсязі.
 • Персональні дані, зібрані з метою забезпечення законних інтересів Власника, зберігаються до тих пір, поки вони є необхідними для здійснення таких цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про законні інтереси, які переслідує Власник, у відповідних розділах цього документа, або звернувшись до Власника.

Власнику може бути дозволено зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, якщо Користувач дав згоду на таку обробку, доки така згода не буде відкликана. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, якщо це потрібно для виконання встановленого законом обов'язку або за розпорядженням того чи іншого органу влади.

Після закінчення терміну зберігання Персональні дані видаляються. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення та право на перенесення даних не можуть бути реалізовані після закінчення терміну зберігання.

 

Цілі обробки

Збір Даних, що стосуються Користувача, здійснюється для того, щоб дати Власнику можливість надавати Сервіс, дотримуватись вимог законодавства, реагувати на запити правоохоронних органів, захищати свої права та інтереси (або права та інтереси Користувачів чи третіх сторін), виявляти будь-які зловмисні чи шахрайські дії, а також у таких цілях: Аналітика та Встановлення контакту з Користувачем.

Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про Персональні дані, що використовуються для досягнення кожної мети, у розділі «Докладна інформація про обробку Персональних даних».

 

Детальна інформація про обробку Персональних даних

Персональні дані збираються в наступних цілях та за допомогою наступних сервісів:

Аналітика

Послуги, описані в цьому розділі, дають можливість Власнику контролювати та аналізувати веб-трафік та можуть використовуватись для фіксування дій Користувача.

Google Analytics з анонімною IP (Google Inc.)

Google Analytics – сервіс веб-аналізу, пропонований компанією Google LLC або компанією Google Ireland Limited, залежно від того, з якого регіону здійснюється доступ до сервісу Додаток (Google). Google використовує зібрані Дані для фіксування та аналізу дій користувачів для підготовки звітів про операції, які виконує Додаток, та їх подальшої передачі іншим сервісам Google.

Google може використовувати зібрані Дані для того, щоб генерувати рекламні оголошення власної рекламної мережі з урахуванням інтересів і переваг конкретного користувача.

Така інтеграція Google Analytics забезпечує анонімність вашої IP-адреси. З цією метою здійснюється скорочення IP-адрес Користувачів в межах території держав-членів Європейського Союзу або інших держав-учасниць Угоди про Європейський економічний простір. Лише у виняткових випадках повна IP-адреса пересилатиметься на сервер Google і скорочуватиметься в США.

Персональні дані, що обробляються: Дані про використання мережевих ресурсів; Файли «cookie».

Встановлення контакту з Користувачем

Форма зворотнього зв'язку (Додаток).

Заповнення форми зворотного зв'язку Користувачем та внесення до неї Даних означають, що Додаток отримує дозвіл використовувати ці відомості з метою відповіді на запити про надання інформації, комерційних пропозицій або на будь-які інші види запитів, що вказуються в заголовку форми.

Оброблювані персональні дані: адреса електронної пошти; телефон; ім'я; Найменування компанії; країна; прізвище.

 

Права Користувачів

Користувачі можуть здійснювати певні права щодо своїх Даних, які опрацьовує Власник. Зокрема, Користувачі мають право вчинити такі дії:

 • Відкликати свою згоду будь-коли. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх персональних даних.
 • Заперечити проти обробки своїх даних. Користувачі мають право заперечити проти обробки своїх Даних, якщо обробка здійснюється на будь-якій правовій підставі, крім їхньої згоди. Докладнішу інформацію з цього питання наведено у відповідному розділі нижче.
 • Отримати доступ до своїх даних. Користувачі мають право дізнатися, чи обробляються дані Власником, отримати інформацію про певні аспекти обробки та отримати копію даних, що обробляються.
 • Перевірити Дані та вимагати виправлення. Користувачі мають право перевірити точність своїх Даних та попросити їх оновити чи виправити.
 • Обмежити обробку своїх даних. За певних обставин, Користувачі мають право обмежити обробку своїх Даних. У цьому випадку Власник не оброблятиме їх Дані в жодних цілях, крім їх зберігання.
 • Вимагати стерти їх персональні дані або видалити їх іншим чином. За певних обставин, Користувачі мають право домогтися від Власника видалення своїх Даних.
 • Отримати свої дані та передати їх іншому контролеру. Користувачі мають право отримати свої Дані у структурованому, широко використовуваному та машиночитаному форматі і, якщо це технічно можливо, безперешкодно передати їх іншому контролеру. Це положення застосовується за умови, що Дані обробляються автоматичними засобами і що їх обробка здійснюється на підставі згоди Користувача або на підставі договору, однією зі сторін якого є Користувач, або на підставі зобов'язань, що передують укладенню договору.
 • Подати скаргу. Користувачі мають право пред'явити претензію до компетентного органу захисту даних.

Відомості про право на заперечення проти обробки даних

У тих випадках, коли Персональні дані обробляються в суспільних інтересах, при виконанні офіційних повноважень, покладених на Власника, або з метою забезпечення законних інтересів, які переслідує Власник, Користувачі можуть заперечити проти такої обробки, представивши в обґрунтування свого заперечення ту чи іншу підставу, пов'язану з їхньою конкретною ситуацією.

Разом з тим, Користувачі повинні знати, що, у разі обробки їх Персональних даних для здійснення прямого маркетингу, Користувачі можуть у будь-який час заперечити проти такої обробки без подання будь-якого обґрунтування. Користувач може дізнатися, чи Власник обробляє Персональні дані з метою здійснення прямого маркетингу, ознайомившись з відповідними розділами цього документа.

Порядок здійснення зазначених прав

Будь-які запити щодо здійснення прав Користувача можна надсилати Власнику, використовуючи контактні дані, наведені в цьому документі. Ці запити можуть здійснюватися безкоштовно та будуть розглянуті Власником у найкоротший термін, що не перевищує одного місяця.

 

Додаткова інформація про збирання та обробку Даних

Судові позови

Персональні дані Користувача можуть бути використані Власником у судовому процесі або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду у зв'язку з тим, що Програма або супутні Сервіси використовувалися неналежним чином.

Користувач заявляє про свою обізнаність, що Власник може бути змушений повідомити Персональні дані на вимогу органів державної влади.

Додаткова інформація про Персональні дані Користувача

Крім інформації, що міститься в цій політиці приватності, Додаток може надавати на запит Користувача додаткову та контекстну інформацію, що стосується конкретних Сервісів або збору та обробки Персональних даних.

Системні журнали та технічне обслуговування

З метою забезпечення роботи системи та її технічного обслуговування Додаток та будь-які сторонні сервіси можуть збирати файли, в яких реєструється, як Додаток взаємодіє з Користувачами (системні журнали), або використовувати для цього інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

Інформація, яка відсутня у цих правилах

Додаткові відомості щодо збору або обробки персональних даних можна у будь-який час запросити у Власника. Дивіться контактні дані, зазначені на початку цього документа.

Як обробляються запити "Не відстежувати"

Програма не підтримує запити "Не відстежувати".

Щоб визначити, чи підтримує той чи інший сторонній сервіс запити «Не відстежувати», ознайомтеся з відповідними правилами забезпечення конфіденційності персональних даних.

Внесення змін до цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних

Власник застерігає за собою право в будь-який час вносити зміни до цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних шляхом повідомлення Користувачів на даній сторінці і, можливо, всередині цього Додатка та (або) — наскільки це можливо з технічної та юридичної точок зору — шляхом направлення повідомлення Користувачам з використанням будь-якої контактної інформації, доступної Власнику. Настійно рекомендується часто перевіряти цю сторінку, звіряючись із датою останньої зміни, вказаною внизу.

У разі, якщо зміни вплинуть на діяльність з обробки, що здійснюється на підставі згоди Користувача, Власник має повторно отримати згоду від Користувача, якщо це необхідно.

Україна, м. Київ, вул. Туполєва, 8 офіс 12